Symboliek.

Symboliek is de taal van afbeeldingen, van beelden, en draagt de achterliggende informatie beter en krachtiger over dan woorden zouden kunnen doen. Dat is ook wel te begrijpen, wetende dat het symbool ouder is dan de taal. Symboliek in de Vrijmetselarij krijgt een nieuwe dimensie.

Een symbool creëert in het menselijk brein een beeld, compleet met de verschillende betekenissen. Symbolen kunnen heel simpel zijn, of heel gecompliceerd. Ze kunnen heel eenvoudig zijn in vorm of heel ingewikkeld. Ze kunnen duidelijk zijn en beperkt in interpretatie, of ze kunnen versluierd zijn en multi-interpretabel. De interpretatie van symbolen kan verschuiven, met andere woorden, een latere generatie kan een andere betekenis aan het symbool hechten dan een eerdere.

De vrijmetselarij gebruikt niet alleen symbolen, ze heeft symboliek zelfs in de plaats gesteld van die andere, meer moderne abstractie: de taal. Eigenlijk is vrijmetselarij nog de enige plaats waar symboliek wordt bewaard, geïnterpreteerd en wordt doorgegeven.  Dat is het oeroude aspect van de vrijmetselarij. De boodschap is echter van alle tijden. En daarmee is de vrijmetselarij dus tegelijkertijd heel modern. De gebruikte symbolen zijn oud, oeroud maar de interpretatie zal door de mens telkens opnieuw worden gebruikt en geïnterpreteerd.

Zoals u wellicht kan merken is de vrijmetselarij doordrenkt met symboliek. Van binnenkomst tot de loge. Van de schootsvellen en de handschoenen die wij dragen en tot de zwart-wit geblokte vloer van de Tempel, overal zijn symbolen terug te vinden. Elke vrijmetselaar, waar ook ter wereld, gebruikt dezelfde symbolen.

In elke graad van de vrijmetselarij zijn er weer nieuwe symbolen waarmee de kandidaat zich bekend zal maken. Deze symbolen en attributen ondersteunen (en brengen) de boodschap met zich mee. De reis die een leerling maakt naar zijn/haar gezellengraad die zal uitmonden in zijn of haar verheffing bevat symbolen die zelfs onderweg zullen veranderen.

symboliek vrijmetselarij passer en winkelhaak

Symbolen als instrument.

Deze symbolen zijn in de praktische zin van het woord een instrument. Een instrument om de rituelen en haar boodschap over te brengen naar de degene die haar aanschouwd. Vragen kunnen opduiken als; waarom staan er áltijd een ruwe én kubieke steen in de Tempel? Waarom is er een dierenriem aanwezig? Wat doet het boek der wijsheid (de Bijbel, Thora, EVRM) op de zuivere kubiek? Waarom lopen de vrijmetselaren over een geblokte vloer?

Een bekend symbool van de vrijmetselarij is de passer en de winkelhaak. Deze symbolen zijn op veel plaatsen In de vrijmetselaarsloge te vinden. Binnenin de passer en de winkelhaak is vaak een ander symbool afgebeeld namelijk een alziend oog of de letter g. De letter g. Kan voor een aantal zaken staan. Namelijk grote geometer. Géométrie of gnosis bijvoorbeeld. Er is vaak een alziend oog te vinden. Het alziend oog neemt plaats boven de zetel van de achtbare meester. Dat laatstgenoemde is een interessant feit nu zelfs de achtbare meester van een vrijmetselaarsloge een alziend oog boven zich heeft. Op deze manier van naar een vrijmetselaarsloge kijken biedt interessante inzichten; symboliek staat in verhouding tot boodschap, de materie, het ritueel en de persoon.

De vrijmetselarij gebruikt deze symbolen veelvuldig. Veel symbolen zijn alledaagse voorwerpen voor sommige van ons. Sommige symbolen zijn niet alledaags (en bevinden zich zelfs in de macrokosmos) en zo verbindt de vrijmetselarij het geestelijke met het absolute.  
Het alziend oog is een symbool wat op veel andere plekken ten tonele werd gebracht, zeker ook in het Christendom. Het kan staan voor (Goddelijke) alwetendheid, verlichting, autoriteit.

De vrijmetselarij draait al eeuwenlang op dezelfde symbolen. Die traditie van symbolen zetten wij voort. Dat is waar wij trots op zijn. De symbolen zijn universeel in verschijning en persoonlijk in betekenis.