Egyptische pilaar vrijmetselarij
geschiedenis boek

Even voorstellen.

Vrijmetselarij in Amsterdam wordt bij ons bedreven.
Loge Metropolis is een vrijmetselaarsloge voor mannen én vrouwen en zetelt in Amsterdam.
Onze leden zijn individueel zeer verschillend, maar ontmoeten elkaar in de loge als gelijken, ongeacht hun overtuiging, afkomst, ras, geslacht of positie in de samenleving.
Het onderdeel zijn van de broederschap vinden de meeste leden van grote waarde. Daarnaast vinden we ook het maken van nieuwe vrienden, het wijzer worden en het deelnemen aan de eeuwenoude ceremoniën zeer belangrijk.

We voeren volgens goede traditie de eeuwenoude rituelen uit (meer over rituelen hier). Loge Metropolis doet dat met een moderne tint, dat geldt zowel voor de vorm als voor de organisatie.
Wij zijn een jonge vrijmetselaarsloge in Amsterdam.

liberté - égalité - fraternité

Vrijheid - Gelijkheid - Broederschap

Vrijheid.

Loge Metropolis omarmt de moderniteit en viert de vrijheid. Wij streven er naar elke vrijmetselaar zoveel mogelijk ruimte te geven om zichzelf te ontwikkelen en zichzelf te ontplooien tot hetgeen het wil worden. (lees hier meer over moderne vrijmetselarij) Dat is een basisprincipe. De samenleving moderniseert en de vrijmetselarij daarmee ook. Wij nemen graag het voortouw en geven ieder lid, van welke graad dan ook, alle ruimte om hun inbreng te geven. Wij streven ernaar om zo min mogelijk autoriteit toe te passen in onze verening. Dat komt – zeker in deze tijd – iedereen ten goede. Daar geloven wij in.

Gelijkheid.

Niemand is gelijk, iedereen is gelijkwaardig. Een gelijkheidsprincipe is voor ons (en daarmee voor jou) een kernwaarde. Geen gelijkheid betekend ongelijkheid, ongelijkheid brengt onrust en ongemak.
Wij kijken op niemand neer en naar niemand op. Wij houden ons bezig met de kern van de vrijmetselarij. Gelijkheid is mooi en moet
(ook in de samenleving) verdedigd worden. Wij zien iedereen als onze gelijken. Afkomst, raciale kenmerken, kleur en dergelijken zijn bij ons irrelevant. Een vrijmetselaar bevorderd wat ons bindt, en haalt weg wat ons scheidt.

gelijkheid in de vrijmetselarij

Broederschap.

Samenzijn als vrijmetselaren onder elkaar kan ertoe leiden dat er intieme banden ontstaan tussen de leden. Het doormaken van een inwijding, de bevordering tot de gezellengraad en de verheffing tot de graad van meester vrijmetselaar zijn momenten die je de rest van je leven bij kunnen blijven.
Het is dan ook belangrijk dat al dat soort vieringen en rituelen discreet gebeuren. De band die je daardoor (on)bewust maakt met je broeders en zusters kan heel innig zijn. (Kennismaken? Lees hier meer)

geïnteresseerd?
  • Adres: Vondelstraat 39, 1054 GJ Amsterdam
  • Phone: Op aanvraag
  • Email: secretariaat@logemetropolis.nl