Kennismaking.

Wij zijn benieuwd.

Een van de bekendste misvattingen is dat je voor de Vrijmetselarij gevraagd moet worden. Niets is minder waar. Het is ook en vooral de bedoeling dat degene die geïnteresseerd is in het lidmaatschap van een loge zelf het initiatief neemt. 

Ook voor Broeders en Zusters die bij ons een nieuw thuis zoeken.

Sommige mensen weten meer over de vrijmetselarij dan anderen. Sommige zijn in het verleden lid geweest van een loge en zoeken nu weer aansluiting bij een loge. Sommige mensen zijn op zoek naar een diepere betekenis van hun bestaan. De meeste mensen zullen eerst de kat uit de boom willen kijken en daarvoor hebben wij bijeenkomsten die overal plaats kunnen vinden, de kroeg of de huiskamer, bijvoorbeeld.
U zal dan worden uitgenodigd om een gesprek te voeren met één of meerdere van onze leden. Het onderwerp van zo’n gesprek kan van alles zijn.

Een gesprek is altijd persoonlijk en discreet. Wij begrijpen dat het voeren van een gesprek in de beginfase spannend kan zijn, en dat is het ook. Onze leden kunnen u helpen om tot beter inzicht te komen van de wereld van de Vrijmetselarij en kunnen u helpen om de juiste dingen te ondernemen om tot aanname in onze Loge te komen.

“There are only two forces that unite men: fear and interest.”

- Napoleon Bonaparte

In de vrijmetselarij kan een kennismaking met een nieuw lid een tijdje duren. Bij onze Loge gaat dat iets anders. In eerste instantie neemt u contact op met ons secretariaat (dat kan hier). Nadat u dat heeft gedaan kan een afspraak worden ingepland. 

Er wordt veel opgemerkt dat onze manier van kennismaken toegankelijk is en die observatie nemen wij ter harte. Onze bedoeling is om u te ontmoeten en met u in gesprek te gaan op een serieuze doch toegankelijke wijze. Er wordt veel opgemerkt dat onze manier van kennismaken toegankelijk is en die observatie nemen wij ter harte. Onze bedoeling is om u te ontmoeten en met u in gesprek te gaan op een serieuze doch toegankelijke wijze.
De onderwerpen die wij eventueel met u bespreken zijn doorgaans wat zwaarder van stof dan een algemeen kroeggesprek, maar dat mag de ontmoeting nooit in de weg staan. Daarom is het van belang dat u ons altijd kan bereiken, en wij als vrijmetselaren niet ver van u verwijderd zijn. 

Een gesprek met vrijmetselaren is een open gesprek. Het kan over alles gaan en zeker ook over u, u in verhouding tot ons en over de onderwerpen van de vrijmetselarij die u bezig houden.

U ben natuurlijk altijd welkom om een gesprek aan te vragen. Dat kunt u doen door hier te klikken en ons secretariaat een email te sturen. 
Wij hopen u snel te zien.

Breng tijdens uw eerste ontmoeting met onze leden vooral uw eigen ‘bagage’ mee. Vertel ons wat u aantrekt, waarom u denkt zoals u denkt, en wat de vrijmetselarij aan u zal hebben en in dat perspectief, wat u aan de vrijmetselarij zult hebben. Zoals elke goede vrijmetselaar staan wij open voor elke vorm van dialoog. In onze eerste ontmoeting zal de spraakstof van een wat eenvoudigere aard zijn dan het tweede gesprek. Daar waar we het kunnen hebben over bijvoorbeeld uw verhouding tot oude mysteriën, de microkosmos en bijvoorbeeld lichtsymboliek.

De gesprekken zijn in de basis natuurlijk bedoeld om een beeld te krijgen van u als kandidaat-lid. De inhoud van u als mens staat voorop en het is (zeker tijdens de gesprekken) van groot belang dat u zich comfortabel voelt aan de spreektafel. Alleen dán heeft het zin om tot inhoudelijke zaken te komen.

De gesprekken kunnen overal in Amsterdam en omgeving plaatsvinden. Wij zijn niet gehinderd door afstand en tijd. Doorgaans spreken wij af in een café. In de praktijk leent een café of bistro zich vaak goed voor gesprekken van deze aard. Ook een hotel of restaurant en zelfs de huiskamer behoren tot de mogelijkheden.

Het komt geregeld voor dat vrijmetselaars bij ons een nieuw maconniek thuis zoeken. Ook als u lid bent van een andere vrijmetselaarsloge of andere Orde bent u van harte welkom om met ons kennis te maken. Wij verheugen ons altijd op andere Maçons die toenadering zoeken bij onze loge. U kunt rekenen op een warm onthaal en bent vrij om u te presenteren zoals u wil en met ons om de tafel te zitten. U kunt hier een bericht sturen naar ons secretariaat voor het maken van een afpsraak. Mocht u na kennismaking / visitatie, affiliatie wensen, dan verschaffen wij dat uiteraard.

Vanzelfsprekend zijn de kennismakingsgesprekken van een andere aard dan die met niet-vrijmetselaars. U bent als vrijmetselaar altijd welkom om te visiteren. In lijn met de traditie adviseren wij u contact op te nemen met ons secretariaat voor de meest recente versie van de werktafel (klik hier). Wij verheugen ons altijd op mede-metselaren die komen visiteren, élke Broeder of Zuster is van harte welkom.